O nas

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Koncepcje, studia wykonalności, analizy techniczno-ekonomiczne dotyczące:
  • budowy i modernizacji lokalnych źródeł ciepła,
  • budowy i modernizacji systemów ciepłowniczych,
  • wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • zastosowania układów kogeneracyjnych,
  • przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną
 • Audyty energetyczne:
  • lokalnych źródeł ciepła,
  • lokalnych systemów ciepłowniczych,
  • oświetlenia,
  • procesów technologicznych
 • Audyty efektywności energetycznej pozwalające uzyskać tzw. białe certyfikaty
 • Audyty energetyczne przedsiębiorstw
d